ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY

ZA PŘEOBJEDNÁNÍ TERMÍNU MÉNĚ NEŽ 24HODIN PŘED ZAČÁTKEM REZERVACE 

 

  • ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK (TERMÍN U ZUBNÍHO LÉKAŘE) – 1250,–
  • ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK (TERMÍN U DENT. HYGIENISTKY) – 750,– 

3 ZMEŠKANÉ NEBO POZDĚ ZRUŠENÉ TERMÍNY MOHOU VÉST K VAŠEMU VYLOUČENÍ Z NAŠÍ ZUBNÍ ORDINACE

Vysvětlení : Všechny termíny jsou rezervovány pro konkrétního pacienta, v tomto čase nejsme schopni ošetřit nikoho jiného. Zmeškaný nebo pozdě zrušený termín tedy pro ordinaci představuje nejen časovou ztrátu.

Termín můžete změnit / zrušit telefonicky, formou SMS či e-mailem. Vždy Vám převzetí informace potvrdíme.

DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ OŠETŘENÍ

Většinu zubních ošetření nejsme schopni urychlit či zkrátit. Každý stomatologický zákrok je různě časově náročný a vyžaduje individuální přístup. Aby zubní ošetření bylo provedeno dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a s maximální péčí, je nutné, aby se pacienti na ošetření dostavili včas, či s drobným časovým předstihem. Pozdní příchod o 15 a více minut může vést, v závislosti na individuálním posouzení konkrétního případu lékařem, ke zrušení Vašeho termínu a k účtování administrativního poplatku dle platného ceníku.

Prosíme Vás o včasný příchod také proto, aby pacienti, kteří jsou objednáni po Vás, nemuseli čekat.

 
PROSÍME VÁS O POCHOPENÍ A OMLOUVÁME SE V PŘÍPADĚ, ŽE MÁME ZPOŽDĚNÍ S OŠETŘENÍM PACIENTA PŘED VÁMI. LÉKAŘ NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA NEPLÁNOVANOU ČI JINOU ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACI, KTERÁ SE MŮŽE PŘI LÉKAŘSKÉM ČI CHIRURGICKÉM ZÁKROKU VYSKYTNOUT.

Děkujeme za pochopení.