Hygiena

Dentální hygienistka

Středa:

 8:00-14:00 (liché týdny)
14:00-20:00 (sudé týdny)

Čtvrtek:

8:00-14:00 (sudé týdny)
14:00–20:00 (liché týdny)